top of page
osteopaatti-tutkii-olkapäätä

OLKAPÄÄKIPU

Osteopatiasta apua olkapääkipuun.

Olkapääkipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista. Vaivaa esiintyy sekä työikäisillä että iäkkäämmillä henkilöillä, aktiiviliikkujilla, urheilijoilla sekä vähemmän liikkuvilla. Olkapääkivun taustalla voi olla useita eri tekijöitä, kuten jäätynyt olkapää, sijoiltaanmeno tai nivelrikko. Yleisin olkapääkivun syy liittyy kuitenkin olkanivelen ympäristössä sijaitseviin lihaksiin ja jänteisiin sekä niiden toimintaan.

Sijoiltaanmeno >

OLKALISÄKKEEN ALAINEN KIPU

"AHDAS OLKAPÄÄ"

Käsien nostamiseen liittyvistä olkapään kiputiloista käytetään edelleen usein termejä ahtaan olkapään oireyhtymä, ahdas olkapää tai olkapään pinne (impingement). Näillä termeillä viitataan olkanivelen alueen kipuihin, jotka esiintyvät pääosin olkapään yläulkoreunassa, etenkin nostettaessa olkavartta yli vaakatason. Tällaisen termistön käyttö puhuttaessa olkapääkivusta on kuitenkin kyseenalaista, sillä se ei juurikaan tuo hoidolle lisäarvoa ja on osaltaan harhaanjohtavaa. Tutkimusnäyttö esimerkiksi kertoo, että olkalisäkkeen alaisella tilalla ja kivulla ei ole yhteyttä. Oireilussa ei ole niinkään kyse olkapään ahtaudesta, vaan ylipäätään yli- tai alikuormituksen aiheuttamista kiputiloista. Nykyään ahtaan olkapään sijaan tulisikin ennemmin puhua olkalisäkkeen alaisesta kivusta tai kipuoireyhtymästä (OAK).

OAK

MITEN OLKALISÄKKEEN ALAINEN KIPU KUNTOUTETAAN?

 

Hoitosuunnitelma muotoutuu jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti omanlaisekseen, riippuen oireiden voimakkuudesta ja kestosta, toimintakyvyn rajoitteista, kipuun liittyvistä huolista sekä asiakkaan tavoitteista ja toiveista. Kuntouttavassa harjoittelussa keskitytään toimintakyvyn säilyttämiseen ja parantamiseen, sekä kivun lievitykseen.

 

Harjoittelua ja liikkeitä määrittää paljon koetut oireet ja niiden voimakkuus. Pyrimme yhdessä löytämään harjoitteita, joissa oireet eivät provosoidu, tai ne pysyvät maltillisina. Näitä harjoitteita voidaan sitten nousujohteisesti kuormittaa harjoitusvasteiden aikaansaamiseksi, jos se on asiakkaan kohdalla tarpeellista. Harjoittelua tulisi jatkaa ainakin 12 viikon ajan, ja useimmiten tässä ajassa nähdään jo merkittäviä parannuksia kivun ja toimintakyvyn suhteen.

 

Oireilevaa aluetta voidaan myös käsitellä manuaalisesti, josta voi olla hyötyä kivunlievityksen näkökulmasta, etenkin jos sillä saadaan rohkeutta jatkaa harjoitusten parissa. Se voi myös lievittää stressiä ja antaa jaksamista arkeen, millä voi olla suurikin merkitys oireista toipumiselle. Manuaalisella käsittelyllä ei kuitenkaan yritetä tähdätä pysyviin muutoksiin olkapään toiminnassa tai rakenteessa, kuten lavan tai olkapään asennon muuttamiseen, tai lyhyiden lihasten pidentämiseen, sillä tällaisilla muutoksilla on oireiden kannalta luultavasti vain vähän merkitystä, eikä niitä todennäköisesti pelkästään manuaalisella käsittelyllä voida saavuttaa.

Jäätynyt olkapää

JÄÄTYNYT OLKAPÄÄ

Olkalisäkkeen alainen kipu

Jäätyneeksi olkapääksi kutsutaan tilaa, jossa olkanivelen nivelkapseli paksuuntuu ja kiristyy. Tämän seurauksena nivelen liikelaajuus pienenee ja liikkeet ovat kivuliaita. Usein vaivan taustalle ei ole osoitettavissa selvää syytä. Tila voi myös kehittyä toissijaisesti olkapäähän kohdistuvan trauman seurauksena tai liittyä diabetekseen. 

Jäätynyneen olkapään -tilassa erotetaan kolme vaihetta:

  1. Kipuvaiheessa päällimäisenä oireena on olkanivelen kipu ja vähittäinen liikkeen rajoittuminen. Kipu alkaa asteittain ja on luonteeltaan hajanaista, oireillen etenkin öisin. Vaihe voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.
     

  2. Jäykkyysvaiheessa kipu heikkenee tai häviää. Tällöin hallitseva oire on olkanivelen liikerajoitus. Vaihe kestää noin 4–11 kuukautta.
     

  3. Paranemisvaiheessa ("sulamisvaihe") oireet häviävät vähitellen ja paraneminen voi olla täydellinen. Koko prosessi kestää yleensä 1–2 vuotta.

MITEN JÄÄTYNYT OLKAPÄÄ KUNTOUTETAAN?

 

Aktiivinen kuntoutus ja kotiharjoitukset voivat olla ensilinjan strategia jäätyneen olkapään kuntoutukseen, ottaen huomioon potilaan oireet ja tilan vaihe. 

 

Kipuvaiheessa pyritään löytämään tapoja helpottaa kipua ja liikuttaa olkapäätä niin, ettei liikkuminen ole kivuliasta tai pahenna oireita. Samalla etsitään tapoja jatkaa muuta arkea ja harrastuksia tilanteeseen nähden parhaalla tavalla.

 

Jäykkyysvaiheessa harjoituksiin voidaan lisätä vahvistusharjoituksia olkapään lihasvoiman ylläpitämiseksi. Nämä suunnitellaan asiakkaan tilanteen, tavoitteiden ja oireiden mukaan. 

 

Paranemisvaiheessa olkapään liikelaajuus palaa asteittain. Tässä vaiheessa pyritään palauttamaan olkapään täysi toimintakyky mahdollisimman tehokkaasti. Harjoitteita kuormitetaan nousujohteisesti harjoitusvasteiden aikaansaamiseksi tilanteen edetestä.

Moniammatillinen yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten, esimerkiksi lääkäreiden, kanssa on tärkeää, jotta muut mahdolliset tekijät vaivan taustalla voidaan poissulkea sekä mahdollistaa sopiva kivunlievitys ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Kaipaatko apua olkapään alueen kipuun tai vaivaan? Varaa aikasi tästä!

bottom of page