top of page

Musiikki ja Treeni

Musiikin vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen ja suorituskykyyn

Kirjoittaja: Sanna Tuikka (IG)

 

Musiikin kuuntelun on todettu tuovan positiivisia vaikutuksia yleiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja sen avulla voidaan myös vaikuttaa merkittävästi harjoituksen koettuun kuormittavuuteen (RPE). Musiikin avulla voidaan ikään kuin harhauttaa treenaajaa ajattelemasta harjoituksen rasittavuutta tai epämukavuutta.


Urheilijat ovat kokeneet musiikin kuuntelun ennen suoritusta hyödylliseksi (vs. ei musiikkia ollenkaan) ja sen on koettu auttavan keskittymisessä ja valmistautumisessa suoritukseen. Myös rentoutuminen ennen harjoitusta tai kisaa sekä flow-tilaan pääseminen on koettu helpommaksi musiikin kuuntelun avulla.Musiikin kuuntelemisen ennen harjoitusta tai palautus tauoilla on havaittu nostavan suorituskykyä, mistä voi olla hyötyä lajeissa, joissa ei kisasuorituksen aikana voi kuunnella musiikkia.


Ballmann ym. (2021) tutkimuksessa penkkipunnerrus ryhmä, joka kuunteli musiikkia lämmittelyn aikana, suoritti huomattavasti suuremman määrän toistoja (75% 1RM) ja koki olevansa paljon motivoituneempi treenaamaan kuin ryhmä, joka ei kuunnellut musiikkia lainkaan. Tangon liikenopeudessa ja tehontuotossa on kuitenkin tutkimusten välillä eroavaisuuksia. Koettu kuormittavuus vaihtelee myös tutkimuksesta riippuen.


Kovatehoisen juoksuharjoittelun aikana motivoivan musiikin kuuntelun on huomattu lisäävän harjoittelun miellyttävyyttä, vaikuttavan kovempaan työskentelytehoon ja parempaan harjoituksen jälkeiseen olotilaan.


Submaksimaalisella intensiteetillä liikuttaessa musiikin koetaan laskevan kuormittavuuden tunnetta. Maksimaalisilla tehoilla liikuttaessa tuntemukset kehossa ovat usein jo niin voimakkaita, että musiikilla on usein melko merkityksetön vaikutus koettuun rasitukseen (hengästyminen, väsymys, kipu). Kovan ja nopeatempoisen musiikin koetaan nostavan motivaatiota suoritukseen, kun taas hiljaisen ja hidastempoisen koetaan laskevan.


On huomioitava, että RPE:n arviointi on aina yksilöllistä ja haastavaa. RPE voidaan kokea eri tavalla musiikin kanssa harjoiteltaessa.


Kuunteletko sinä musiikkia ennen treeniä tai sen aikana ja oletko kokenut sen hyödylliseksi suorituksen kannalta?

 

Lähteet:

  1. Laukka & Quick 2011. Emotional and motivational uses of music in sports and exercise: A questionnaire study among athletes

  2. Ballmann ym. 2020. Effects of Preferred and Non-Preferred Warm-Up Music on Resistance Exercise Performance.

  3. Terry ym. 2020. Effects of Music in Exercise and Sport: A Meta-Analytic Review

  4. Ballmann ym. 2021 Effect of Pre-Exercise Music on Bench Press Power, Velocity, and Repetition Volume

14 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page