top of page
 • Kirjoittajan kuvaLiikelabra

Rahisevat polvet - pitääkö olla huolissaan?

Kirjoittaja: Elia Kaitavuori (IG)


Oletko joskus portaita kävellessä tai kyykistyessä huomannut polvistasi kuuluvan ääntä, kuten rahinaa, poksumista tai rutinaa? Tälläistä polvista kuuluvaa ääntä kutsutaan krepitaatioksi.


Krepitaatiosta kärsivät ovat usein hyvin huolissaan siitä, mitä ääni merkitsee. Äänet voivat saada heidät muuttamaan käyttäytymistään tai vähentämään harrastuksia ja liikunnan määrää. Polvista kuuluva rahina tulkitaan usein (virheellisesti) merkiksi siitä, että polvinivel on vaurioitunut tai että liike aiheuttaa siihen vahinkoa. Robertson ym. (2017) tutkimuksen mukaan krepitaatioäänet edustivat henkilöille “ennenaikaista vanhenemista”, “nivelten degeneraatiota” ja sai heidät tuntemaan itsensä vanhoiksi, ahdistuneiksi ja pelokkaiksi. Ääntä aiheuttavaa tekemistä saatettiin välttää etenkin hiljaisissa tilanteissa, jotta muut ihmiset eivät kuulisi ja reagoisi niihin negatiivisesti. [1]


Seuraavaksi kuitenkin hyviä uutisia!


Polvesta kuuluvat äänet ovat erittäin yleisiä ja useimmiten täysin vaarattomia!


McCoy ym. (1987) tutkivat 247 oireilevaa ja 250 kivutonta polvea ja huomasivat, että 99% oireettomista polvista kuului ääntä, eli krepitaatiota. [2] Tämä tarkoittaa, että myös täysin terveet ja kivuttomat polvet krepitoivat.


Mistä polvesta kuuluvat äänet johtuvat?

Polvesta kuuluvien äänten taustalla olevat mekanismit ovat edelleen osittain tuntemattomia, mutta niiden alkuperäksi on ehdotettu erilaisia selityksiä, esimerkiksi:


 • Kaasukuplan muodostuminen nivelnesteessä, kuten rystysiä naksauttaessa

 • Polvilumpion ja reisiluun nivelpintojen yhteen hankautumisen aiheuttama värähtely (Slip-stick ilmiö)

 • Ligamentin tai jänteen kulkeminen luisen ulokkeen yli, aiheuttaen napsahtavan äänen

Nämä äänet ovat täysin fysiologisia ja normaaleja, eli ne eivät johdu tai ole merkkejä vauriosta, vammasta tai taudista.

Jos polvesta alkaa kuulua vierasta ääntä vamman tai loukkaantumisen seuraksena ja/tai ääneen liittyy lisäksi kipua, polven lukkiutumisen tunnetta tai nivelen turvotusta, kannattaa polvea käydä näyttämässä terveydenhuollon ammattilaisella. Tälläiset tilanteet eivät kuitenkaan ole sama asia kuin krepitaatio.


Krepitaation vaikutus toimintakykyyn:


Kivuttomat vs. kivuliaat polvet:


Kun verrattiin kahta ryhmää, huomattiin, että suurempi osa polvikipuisten naisten polvista krepitoi, verrattuna kivuttomaan ryhmään, MUTTA krepitaatio ei ollut yhteydessä toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen tai kipuun. [4]


Krepitaatio voi siis olla yleinen oire polvikipuisilla, mutta ei näytä olevan vaikuttava tekijä toimintakyvyn tai kivun määrän suhteen.


Krepitoivat vs. Hiljaiset polvet:

Krepitaatiosta kärsivät kokivat toimintakykynsä ja polveen liittyvän elämänlaadun huonommaksi, verattuna ryhmään, jolla ei ollut krepitaatiota, MUTTA polven objektiivisessa toimintakyvyssä tai voimatasoissa ei havaittu eroa ryhmien välillä. Molemmissa ryhmissä koehenkilöillä oli todettu polven nivelrikko. [3]


Krepitaation negatiiviset vaikutukset saattavat siis olla pikemmin kiinni henkilön omasta subjektiivisesta käsityksestä, ei niinkään polven "objektiivisesta" tilanteesta?


Krepitaatio ja nivelrikko:


Krepitaatio liitetään usein nivelrikkoon ja sen pelätään olevan merkki sen kehittymisestä. Eräässä tutkimuksessa krepitaation huomattiinkin korreloivan pitkällä aikavälillä oireisen nivelrikon kehittymisen kanssa, mutta ensisijaisesti polvissa joissa oli jo valmiiksi havaittavissa nivelrikkoon liittyviä kuvantamislöydöksiä, mutta ei vielä kipua. [5]


Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen ja kyseinen korrelaatio ei vielä osoita selvää syy-seuraussuhdetta. Nivelrikon syntyyn vaikuttavat taustatekijät ovat monitahoisia, eikä vain yhdestä tekijästä riippuvaisia.


Polvesta kuuluvat äänet eivät yksinään ole merkkejä nivelrikosta. Kuten tiedämme, suurin osa täysin oireettomista ja terveistä polvista näyttävät krepitoivan. [2] Myös nivelrikkoiset polvet pitävät usein ääntä, mutta itse ääni ei välttämättä liity huonompaan toimintakykyyn.


Tutkimusnäyttö osoittaa, että polven krepitaatio nivelrikkoisilla ei ole yhteydessä polven tekonivelleikkauksen tarpeeseen. [6] Lisäksi, polven kuvantamislöydöksten ja nivelrikon oireiden vakavuuden välillä ei ole aina selkeää ja loogista yhteyttä. [7,8] Joskus henkilöllä voi siis olla hyvin selkeitä polven nivelrikkoon viittaavia kuvantamislöydöksiä, mutta ei lainkaan tai vain vähäisiä oireita, ja sama toisinpäin.


Oireiden kehittyminen ja niiden vaikutus yksilön toimintakykyyn ja hyvinvointiin ei ole yksiselitteinen. Kuten edellä opimme, krepitaatio nivelrikkoisilla ei yksinään ole yhteydessä objektiivisesti heikompaan toimintakykyyn tai voimatasoihin. [4]


Krepitaatio ja sen aiheuttama pelko voi johtaa liikunnan vähentämiseen tai jopa sen lopettamiseen. Tästä seuraava liikkumattomuus ja voimatasojen heikkeneminen ovat paljon suurempia ongelmia ja riskitekijöitä kivun pahentumiselle ja toimintakyvyn heikkenemiselle, kuin krepitaatio. Älä siis anna äänten olla este liikunnalle ja harrastamiselle!


Yhteeenveto:


Polvista kuuluvat äänet ovat hyvin yleisiä ja valtaosassa tapauksia hyvänlaatuista. Krepitaatio ei ole automaattisesti merkki vauriosta tai taudista.


Krepitaatio ei näytä merkittävästi vaikuttavan voimatasoihin tai fyysiseen toimintakykyyn. Siihen liittyvät uskomukset ja käsitykset voivat kuitenkin heikentää henkilön koettua toimintakykyä ja elämänlaatuua. Tämän vuoksi onkin tärkeää vähentää siitä kärsivien huolta korostamalla krepitaation hyvänlaatuisuutta ja välttäen turhaa pelonlietsontaa.


Jos olet kuitenkin huolissasi polvistasi, käänny ammattilaisen puoleen, me autamme sinua mielellämme! Varaa aika vastaanotolle tästä!

 

Läheet:


 1. Robertson ym. (2017) People’s beliefs about the meaning of crepitus in patellofemoral pain and the impact of these beliefs on their behaviour: A qualitative study.

 2. McCoy ym. (1987) Vibration arthrography as a diagnostic aid in diseases of the knee.

 3. Pazzinatto ym. (2018) What are the clinical implications of knee crepitus to individuals with knee osteoarthritis? An observational study with data from the Osteoarthritis Initiative.

 4. de Oliveira Silva ym. (2018) Knee crepitus is prevalent in women with patellofemoral pain, but is not related with function, physical activity and pain.

 5. Lo ym. (2018) Subjective Crepitus as a Risk Factor for Incident Symptomatic Knee Osteoarthritis: Data From the Osteoarthritis Initiative.

 6. Pazzinatto ym. (2019) Knee crepitus is not associated with the occurrence of total knee replacement in knee osteoarthritis - a longitudinal study with data from the Osteoarthritis Initiative.

 7. Finan ym. (2013) Discordance between pain and radiographic severity in knee osteoarthritis: findings from quantitative sensory testing of central sensitization.

 8. Bedson & Croft (2008) The discordance between clinical and radiographic knee osteoarthritis: a systematic search and summary of the literature.419 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page