top of page
  • Kirjoittajan kuvaLiikelabra

Sää & Kipu

Suuri osa ihmisistä, jotka kärsivät kroonisesta tuki- ja liikuntaelinkivusta uskovat, että sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi heidän kipuunsa. Sään ja kivun mahdollisesta yhteydestä ja vaikutusmekanismeista ei kuitenkaan ole tieteellistä yksimielisyyttä.


Beukenhorstin ym. (2020) katsaus tarkasteli tutkimuksia, jotka tutkivat

säämuuttujien ja tuki- ja liikuntaelinkivun välistä yhteyttä.


67% tutkimuksista havaitsi yhteyden kivun ja ainakin yhden mitatun säämuuttujan välillä. Ysikään tietty säämuuttuja ei kuitenkaan ollut johdonmukaisesti yhteydessä kipuun ja monissa tapauksissa yhteydet olivat toistensa kanssa vastakkaisia. Arvioilta 62-97% ihmisistä, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaiva, uskovat, että sää vaikuttaa heidän kipuunsa.


Yleinen uskomus on, että kylmä & märkä sää on haitallisempaa, esimerkiksi niveltulehdusten kannalta. Sääolosuhteiden vaihtelun uskotaan myös olevan haitallisempaa kuin vakaana pysyvä sää.


Ei ole yksimielistä tieteellistä selitystä siitä, miten ja miksi sää vaikuttaa kipuun.

Useita arvauksia/ehdotuksia on kuitenkin esitetty:Suurin osa aihetta koskevista tutkimuksista ovat heikkolaatuisia ja tulokset keskenään ristiriitaisia. Tarkastellessaan nykyistä kokonaistutkimusnäyttöä kirjoittajat päättelivät, että “jos yhteys on olemassa, se ei todennäköisesti ole vahva.”


Sään ja kivun yhteys on hyvin monimutkainen, ja tällä hetkellä ei ole korkealaatuista näyttöä niiden välisen yhteyden tukemiseksi ja selittämiseksi. Kipukokemus on aina hyvin yksilöllinen ja siihen voi vaikuttaa lukuisat eri tekijät. Säätä emme kuitenkaan pysty kontrolloimaan, joten sen sijaan onkin hyödyllisempää keskittyä niihin tekijöihin, joihin voimme vaikuttaa.


Oletko huomannut, että sää vaikuttaa sinuun kipukokemukseen? Kommentoi alle!


 

Lähde: Beukenhorst & Schultz & McBeth & Sergeant & Dixon 2020. Are weather conditions associated with chronic musculoskeletal pain? Review of results and methodologies, PAIN 161(4). (Linkki)

24 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page